Als je jezelf niet meer vertrouwt • HealthNews

De meeste artsen stellen elke dag verschillende diagnoses die het menselijk lichaam beïnvloeden, dwz onze fysiologie: een gebroken bot, een traag werkende schildklier, kanker, enz. Er zijn verschillende fysieke redenen waarom we onwel kunnen zijn. Er zijn echter niet alleen fysiologische oorzaken voor symptomen, maar ook psychologische. Slaapstoornissen, lusteloosheid, verlies van eetlust, gebrek aan concentratie, enz. zijn vaak tekenen van psychische aandoeningen die vaak niet serieus genoeg worden genomen. Als de eerste symptomen echter niet worden behandeld, kunnen ze heviger worden en tot een psychose leiden. In niet weinig gevallen is een gediagnosticeerde schizofrenie het gevolg.

Mythe: de gespleten persoonlijkheid

Er wordt aangenomen dat schizofrenie al bestaat zolang er mensen zijn. De ziekte zelf werd echter pas in 1887 door Dr. Emile Kraepelin als zodanig geïnterpreteerd. Voorheen werden ziekten die de psyche en de geest aantasten gedefinieerd als een geestesziekte en geassocieerd met het kwaad, de duivel. Het maakte niet uit of het een aangeboren handicap of een ontwikkelde psychische stoornis was. Alles veroorzaakte de angst dat de duivel bezeten zou zijn door getroffen mensen, en daarom werden ze opgesloten of, in het ergste geval, gedood.

Lange tijd sprak men over schizofrenie als iemand met een “gespleten persoonlijkheid”, wat ook de term is, die uit het Oudgrieks komt. Dit is echter een misvatting, want noch de persoonlijkheid is gespleten in de ziekte, noch de geest. Omdat mensen met de diagnose zich echter vaak extern gecontroleerd voelen en soms stemmen horen, werd dit geïnterpreteerd als iets demonisch, dat mensen intern verdeelt en hen slecht en onvoorspelbaar maakt. In werkelijkheid is de schizofrenie niets te maken met een gespleten persoonlijkheid. De getroffenen hebben echter last van de negatieve connotaties die nog steeds wijdverbreid zijn. Het woord wordt soms ook gebruikt als scheldwoord wanneer iemand zich tegenstrijdig of verward gedraagt. Om dit stigma te kunnen doorbreken, is vooral kennis en voorlichting over de ziekte nodig.

Tekenen van een psychische aandoening

De eerste tekenen van mogelijke schizofrenie kunnen jaren voor de diagnose verschijnen. Omdat de getroffenen vaak rusteloos, gespannen zijn, soms slaapproblemenstemmingswisselingen, angsteneen depressieve bui en problemen met geheugen en concentratie. Nabestaanden merken vaak de karakterveranderingen op. Als deze waarschuwingssignalen niet worden opgevolgd, kunnen ze zich blijven manifesteren en andere symptomen veroorzaken die uiteindelijk leiden tot de diagnose schizofrenie:

 • hallucinaties: zoals stemmen horen of iets als echt waarnemen dat er eigenlijk niet is
 • waanidee: paranoia is hier op zijn sterkst, evenals de constante angst dat iedereen tegen je samenzweert
 • taalstoornis
 • ego stoornis: men voelt zich verwijderd van het “ik” en extern gecontroleerd
 • Bewegingsafwijkingen: zoals een constante drang om te bewegen
 • Opvallende gevoelens: velen klagen over een complete innerlijke leegte en sterke stemmingswisselingen
 • sociaal toevluchtsoord

Veranderingen in de hersenen die deze symptomen kunnen veroorzaken, komen steeds weer voor tijdens het menselijk leven. De grijze stof van de hersenen, bestaande uit zenuwcellichamen, neemt toe aan het begin van de adolescentie. Verbindingen tussen de zenuwcellen, zogenaamde synapsen, worden in overmaat geproduceerd. De grijze stof neemt dan echter weer af tot in de vroege volwassenheid, wat soms kan leiden tot een ontwikkelingsstoornis van de hersenen. In andere gevallen is schizofrenie genetisch geconditioneerd.

soorten schizofrenie

Er zijn verschillende soorten schizofrenie, waarvan de bekendste zijn:

 • Paranoïde schizofrenie: Dit type mens heeft constant het gevoel geobserveerd en beïnvloed te worden. De nadruk ligt hier op wanen en hallucinaties.
 • Hebefrene schizofrenie: Hebefrenische schizofrenie treft vooral mensen tussen de 15 en 25 jaar. Dit is waar emotionele veranderingen een rol gaan spelen. De gevoelens passen niet bij de betreffende situatie en lijken daarom ongepast.
 • Katatone schizofrenie: Deze vorm van schizofrenie is vrij zeldzaam en gaat gepaard met afwijkingen in beweging, zoals een uitgesproken drang om te bewegen of gezichten te trekken.

Hoe schizofrenie wordt behandeld?

Zodra symptomen van schizofrenie herkenbaar zijn, moet een arts worden geraadpleegd, die vervolgens een anamnese aflegt en een lichamelijk en neurologisch onderzoek uitvoert. Daarnaast wordt een beeldvormende procedure, zoals magnetische resonantie, uitgevoerd om mogelijke organische hersenziektes uit te kunnen sluiten. Als alle onderzoeken de diagnose schizofrenie ondersteunen, wordt een individuele therapie voor de getroffen persoon gecreëerd. De volgende behandelingsopties zijn bijzonder nuttig:

 • Geneesmiddelen: Deze medicijnen worden antipsychotica genoemd en blokkeren de activiteit van bepaalde chemische boodschappers in de hersenen die de symptomen verlichten. Daarnaast gebruiken sommige artsen antidepressiva en benzodiazepinen. Deze moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden ingenomen, omdat ze soms zeer verslavend kunnen zijn.
 • Verschillende soorten therapie: Zoals psychotherapie, training van sociale vaardigheden en cognitieve functies, bewegingstherapie, sociotherapie, etc.

Feit is dat er manieren zijn om uit de schizofrenie te komen of er op de best mogelijke manier mee te leren leven. Hoe eerder u naar een arts gaat als u symptomen heeft, hoe beter – dit geldt echter voor alle ziekten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.