Bernhard Langer over renteomslag en inflatie

ZHet maakt deel uit van het zelfbeeld van beleggingsstrategen van grote fondsmaatschappijen om vertrouwen te verspreiden. Uiteindelijk zullen op vergoedingen gebaseerde producten worden verkocht aan beleggers, met name institutionele klanten. De moeilijke marktomgeving wordt des te duidelijker wanneer een vertegenwoordiger van dit gilde de dingen bij hun eigen naam noemt. Dit is bij Bernhard Langer de zaak, die al jaren als senior beleggingsstrateeg bij het Amerikaanse fondsenbedrijf Invesco werkt. “De omvang van de correctie op de financiële markten was groter dan verwacht”, zegt hij in een interview met de FAZ

Dood gaan Zinswende en inflatie wordt gedreven door factoren die geen tekenen van versoepeling vertonen, voegt hij eraan toe. De supply chain-problemen waren afhankelijk van welke maatregelen China neemt om de coronapandemie te bestrijden. De energie- en voedselprijzen zouden worden beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. Volgens Langer kan hoogstens een basiseffect van de prijsstijging die al heeft plaatsgevonden in een jaar optreden en de inflatie wat terugdringen.

“In de toeleveringsketens, maar ook in de energie- en voedselprijzen is het al veel slechter uitgepakt dan verwacht. Ik verwacht niet dat de inflatie snel zal afnemen”, is zijn ontnuchterende conclusie. In de Verenigde Staten zijn er volgens zijn waarnemingen ook zorgen over de recessie. De verwachting van een economische teruggang is daar bijna een consensus. De analisten hebben begonnen hun winstramingen te verlagen: “Dat betekent op de aandelenmarkt dat de waarderingen gemeten naar de koers-winstverhouding nog steeds te hoog zijn.” Langer vreest dus dat hier nog een correctie nodig is.

ECB zit in een dilemma

De grote vraag op de Europese financiële markten is of de Europese centrale bank (ECB) heeft de verkrapping van haar monetair beleid te lang uitgesteld. Het wil de rente pas in juli verhogen, terwijl de centrale banken in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al veel agressiever zijn opgetreden. Langer gelooft echter niet dat de prijsstijging in Europa aanzienlijk lager zou zijn geweest als de ECB de rente eerder had verhoogd. De Invesco-strateeg wijst erop dat zelfs de Amerikaanse Federal Reserve ervan wordt beschuldigd te laat te reageren, ook al verhoogt ze de rente zeer agressief – zoals onlangs met 0,75 procentpunt.

Volgens Langer verkeert de ECB in een dilemma dat te wijten is aan de opbouw van de euro. Het moet kijken naar de rendementen van landen met een hoge schuldenlast, zoals Italië, en kan zich, in tegenstelling tot de voormalige Bundesbank, niet alleen concentreren op monetaire stabiliteit. De analisten van DZ Bank vergeleken onlangs dit monetaire-beleidsdilemma met het kwadrateren van de cirkel. Gezien de zwakte van de euro, vooral ten opzichte van de dollar, gaat Langer ervan uit dat het eurogebied nu ook inflatie gaat importeren. Want belangrijke geïmporteerde goederen zoals olie worden in dollars gefactureerd, waardoor de toch al hoge dollarprijs weer stijgt door de zwakke eurokoers.
“Naar mijn mening is er al veel ingeprijsd op de obligatiemarkten, dus ik verwacht niet meer dat de rendementen aanzienlijk zullen stijgen”, zegt Langer, verwijzend naar de uitverkoopgolf op de obligatiemarkten sinds het begin van het jaar. Door de hoge prijsverliezen, de hoogste in meer dan 20 jaar, zijn de opbrengsten flink omhoog geschoten. Naarmate het jaar vordert, sluit Langer niet uit dat de rentecurve afvlakt of zelfs omkeert, wat een duidelijk signaal zou zijn van een recessie.

In een omgekeerde rentecurve liggen de kortetermijnrentes, net als de tweejaarsrente, boven de lange, doorgaans 10-jarige rente. de obligatiemarkten vervolgens prijs in de zwakke economische groei, die de centrale bank probeert te stimuleren door de rente te verlagen. Dit komt tot uiting in de lagere rentetarieven op de lange termijn.

“De cryptomarkt is dood”

Ook Langer merkt een mentaliteitsverandering op in zijn gesprekken met cliënten: “Voor hen is vooral het thema risico van belang.” Hij beschouwt de markten voor crypto-activa als een barometer van angst. Daar ging veel vertrouwen verloren, wat niet alleen te wijten is aan de daling van de Bitcoin-prijs, maar ook aan het sluiten van handelsplatforms. “De cryptomarkt is dood”, is Langer overtuigd.

Volgens hem heeft Invesco momenteel een hoge liquiditeitsratio in haar portefeuilles. Dit is ook het geval bij andere vermogensbeheerders omdat ze op veilig willen spelen gezien de onzekere vooruitzichten en daarom relatief veel contanten aanhouden. Ook Langer wijst op het nog steeds hoge aandeel aandelen en stuurt na afloop: “We houden nauwelijks obligaties aan.” Ook de securitisatie van bedrijfsleningen (senior beveiligde leningen) van banken, die een korte looptijd en dus een laag renterisico hebben, zijn voor hem interessant. Ook op de vastgoedmarkten bleef vraag, hoewel het steeds moeilijker werd om winstgevend vastgoed te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.