Deutsche Bank versoepelt negatieve rente – en reageert op ECB

Links staat het gebouw van de ECB, dat al in juli de rente zou kunnen verhogen.

Links staat het gebouw van de ECB, dat al in juli de rente zou kunnen verhogen.
Westend61 via Getty; Kasbeelden via Getty; Hans-Peter Merten via GettyM Collage: Dominik Schmitt

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte vorige week bekend de rente in juli te verhogen. Concreet zou het met 0,25 procentpunt moeten stijgen.

Deutsche Bank reageerde maandag en kondigde aan de negatieve rentetarieven voor particuliere klanten, de zogenaamde bewaarkosten, met 0,25 procentpunt te verlagen. Postbank zal ook de negatieve rente verlagen.

Twee andere banken verhogen al de vergoedingen voor giro- en geldmarktrekeningen. Ook meldt de ING dat zij de vergoedingen voor betaal- en extra rekeningen (overnachtgeld) verhoogt van de huidige 50.000 naar 500.000 euro per rekening.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte donderdag bekend de beleidsrente in juli met 0,25 procentpunt te verhogen. Deutsche Bank reageerde maandag en kondigde aan de negatieve rentetarieven voor particuliere klanten, de zogenaamde bewaarkosten, met 0,25 procentpunt te verlagen. Postbank zal ook de negatieve rentetarieven met de overeenkomstige procentpunten versoepelen.

“Als de ECB de rente op de depositofaciliteit met 0,25 procentpunt verhoogt in overeenstemming met haar recente aankondiging in juli, zullen Deutsche Bank en Postbank deze aanpassing doorberekenen aan hun particuliere klanten en het bewaarloon op korte termijn met 0,25 procentpunt verlagen.” Dat maakte een woordvoerder van het grootste Duitse bankgeldhuis maandag bekend.

De eerste twee banken in Duitsland, Sparkasse Oldenburg en VR Bank, versoepelden de negatieve rente nog vóór de aankondiging van de ECB. Namelijk door fors de vergoedingen te verhogen waarover klanten geen negatieve rente hoeven te betalen. Dit resulteert in een evaluatie van Biallo, een consumentenportaal voor particuliere financiering. Biallo evalueert continu het bewaarloon van Duitse banken. En ook ING Duitsland ontspant, met negen miljoen klanten volgens eigen informatie, de op twee na grootste bank van Duitsland. In een verklaring laat de bank weten dat zij op 1 juli 2022 voornemens is om “de vergoedingen voor tegoeden op zicht- en extra rekeningen (overnight money) te verhogen van de huidige 50.000 naar 500.000 euro per rekening”. Reden: Men wil “de positieve renteontwikkeling op de kapitaalmarkten en de zelfverzekerde marktverwachtingen in een vroeg stadium” doorgeven aan de klanten.

Banken verhogen al toeslagen

lees ook

Klanten van de Oldenburgische Landesbank betalen nu pas vanaf 500.000 euro negatieve rente op hun daggeldrekening. Met de betaalrekening loopt het vrijgestelde bedrag zelfs op tot 2,5 tot vijf miljoen euro. Ook VR Bank verhoogt haar vergoeding van 10.000 euro naar 100.000 euro. Dit had de meeste klanten van deze twee banken van de negatieve rente moeten bevrijden. Bij ING Duitsland kan CEO Nick Jue worden geciteerd: “Met de verhoging van de vergoeding voor tegoeden op de lopende en extra rekeningen geldt voor 99,9 procent van onze klanten het bewaarloon niet meer.” En verder: “Onze belofte, met eliminatie Het schrappen van het bewaarloon vanwege negatieve rentetarieven doen we voor bijna alle klanten nog voordat de Europese Centrale Bank een beslissing neemt.”

Deposito’s worden weer winstgevend voor banken

Maar waarom doen de banken dit? Op dit moment zijn deposito’s van klanten immers nog een negatieve business voor banken, aangezien zij op hun beurt de deposito’s voor de negatieve depositorente alleen bij de ECB kunnen opslaan. Hier zijn twee hoofdredenen voor en het zou er zelfs toe kunnen leiden dat de banken de rentetarieven beginnen te veranderen voor de ECB.

lees ook

De eerste reden: deposito’s kunnen binnenkort weer lucratief worden voor de banken – als de rentebusiness een comeback maakt als gevolg van de renteomslag van de ECB. Dan zou een ware run kunnen beginnen voor de deposito’s van klanten die hun geld willen opslaan op lopende, overnight en termijndepositorekeningen vanwege terugkerende rente.

Banken moeten kapitaal aantrekken

Er is ook een tweede, meer technische reden. Komend jaar worden de banken door de bankentoezichthouder verplicht om hogere deposito’s voor zekerheid opzij te zetten, het zogenaamde Bazel III-akkoord. Dit betekent ook dat meer banken deposito’s van klanten zullen zoeken om hun leningen met voldoende kapitaal te kunnen veiligstellen.

Sebastian Schick, hoofdredacteur van het consumentenportaal Biallo, bevestigt dit ook in een interview met Business Insider: “De twee banken die hun emissierechten verhoogden, hebben vorig jaar hun kredietverlening aanzienlijk verhoogd. Ze willen hun kredietverlening ondersteunen met nieuwe deposito’s.” En ook de ING zegt in de verklaring: “Na de geplande daling van de klantendeposito’s in ongeveer gelijke delen door verschuivingen naar effecten en uitstroom in het eerste kwartaal, richt de bank zich nu weer steeds meer op de instroom van deposito’s.” Hoge depositobedragen “worden nog steeds geassocieerd met kosten als gevolg van de negatieve rente van de ECB op deposito’s, maar ING Duitsland kan deze kosten geleidelijk compenseren.” Daarom besloot de bank al vroeg om de bewaarneming bij het merendeel van haar klanten niet meer in rekening te brengen.

Het lucratieve karakter van deposito’s en de behoefte aan kredietverlening zullen banken er daarom steeds meer toe aanzetten klanten terug te winnen met goede voorwaarden op de rekeningen.

lees ook

Dit artikel is bijgewerkt op 13 juni. Het verscheen voor het eerst op 28 april.

Leave a Reply

Your email address will not be published.