“Dwangarbeid schaadt reputatie”: IG Metall-baaszagen in de VW-fabriek in China

‘Dwangarbeid schaadt reputatie’
IG Metall-baaszagen in de VW-fabriek in China

Een datalek bezet enorme werkkampen in de Chinese Oeigoerse provincie Xinjiang. IG Metall voert nu de druk op VW op om zijn fabriek daar te sluiten. De autofabrikant stelt dat hij zelf geen dwangarbeiders in dienst heeft.

In het debat over een fabriek van Volkswagen in de Chinese Oeigoerse regio neemt de druk op de autofabrikant toe. IG Metall-baas Jörg Hofmann, die in de raad van commissarissen van de Wolfsburg-groep zit, zette vraagtekens bij de activiteiten van VW daar. “Ondertussen is er nauwelijks twijfel dat er mensenrechtenschendingen plaatsvinden in Xinjiang”, vertelde de vakbondsleider aan de “Wolfsburger Nachrichten”. Daarom moet het groepsbestuur zich met de kwestie bezighouden. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er bij VW zelf sprake is van mensenrechtenschendingen. “Desalniettemin is de algemene vraag die moet worden gesteld wat het betekent voor de reputatie van het bedrijf om daar te blijven investeren”, vertelde Hofmann, vice-voorzitter van de raad van toezicht van VW, aan de krant.

Stephan Weil, de sociaaldemocratische premier van Nedersaksen, die in de controlecommissie zetelt als vertegenwoordiger van de staat met 20 procent van de stemrechten in VW, zei: “De foto’s en rapporten over de ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse minderheid in de Chinese regio Xinjiang zijn onthutsend.” Tot nu toe is er echter geen bewijs dat mensenrechten of arbeidsrechten zijn geschonden in de VW-fabriek. “Dat ontslaat het bedrijf echter niet van zijn plicht om intensief met de kwestie om te gaan en de beschuldigingen over de mensenrechtensituatie zorgvuldig te onderzoeken, wat ook zal gebeuren.”

VW: Geen eigen medewerkers geïnterneerd in kampen

Volkswagen zei in een door de krant geciteerde verklaring: “Er zijn ons geen gevallen bekend waarin medewerkers van het bedrijf Saic Volkswagen in detentiekampen zaten of zitten.” Desgevraagd voegde de groep toe: “In gesprekken met de Chinese overheid komen alle belangrijke zaken aan de orde die van belang zijn voor onze bedrijfsactiviteiten.” Ook kritische zaken worden niet buiten beschouwing gelaten.

Het bedrijf wees erop dat het eerder publiekelijk duidelijk had gemaakt dat het een wereldwijd standpunt innam tegen dwangarbeid in verband met zijn bedrijfsactiviteiten. “Als wereldwijd bedrijf staat de Volkswagen-groep voor individuele vrijheid, eerlijke werkomstandigheden, open wereldhandel, economische ontwikkeling en vreedzaam samenleven.” De groep verwacht dat de waarden en normen ook worden nageleefd door haar lokale zakenpartners.

“Kijk niet alleen in je eigen voortuin”

Hofmann zei in het interview dat Volkswagen niet alleen kan kijken naar wat er in de eigen “voortuin” gebeurt, maar ook moet letten op in welke “straat” je woont. “Als er rechts en links zichtbaar mensenrechtenschendingen plaatsvinden, eis ik actie.” De groep moet zich zichtbaar en ondubbelzinnig opstellen tegen mensenrechtenschendingen.

China is de grootste afzetmarkt van Volkswagen. De groep exploiteert sinds 2013 samen met het staatsbedrijf Saic een fabriek in de stad Urumqi. De inwoners van Wolfsburg worden al lang bekritiseerd vanwege hun aanwezigheid in de Oeigoerse provincie, maar hebben dit herhaaldelijk ontkend met het argument dat hun aanwezigheid daar helpt de situatie van de mensen te verbeteren.

De Oeigoerse moslimminderheid, onderdrukt door de Chinese staat, woont in de regio Xinjiang in het noordwesten van China. Onlangs waren daar weer berichten en foto’s van interneringskampen. Er werd ook gesproken over een geheime schietopdracht in de kampen. Het federale ministerie van Economische Zaken heeft Volkswagen onlangs investeringsgaranties voor China geweigerd in verband met mensenrechtenschendingen. Ook het presidium van de raad van commissarissen, die volgens insiders volgende week bijeenkomt, moet zich over het onderwerp buigen. De premier van Nedersaksen, Weil, zit ook in de commissie. In oktober wordt in de deelstaat een nieuw deelstaatparlement gekozen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.