Geld wordt duurder: hierdoor stijgt de rente voor sparen en lenen

geld wordt duurder
Dat betekent de stijging van de rente voor sparen en lenen

De Europese Centrale Bank voert al lang een nulrentebeleid. Gezien de forse prijsstijgingen is zij nu genoodzaakt tegenmaatregelen te nemen. Dit heeft ook gevolgen voor de consument. Lees hier welke dat zijn.

Op 1 juli verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) het belangrijkste rentetarief naar 0,25 procent. Banken kunnen niet langer gratis geld lenen bij de ECB. “De deposito’s van particuliere klanten worden daardoor weer interessanter”, zegt Philipp Rehberg van het consumentenadviescentrum in Nedersaksen. Dus hoe en waar zal de renteverhoging de consumenten beïnvloeden?

Wie denkt dat de rente op girale of termijndeposito’s op korte termijn zal stijgen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Want volgens Duygu Damar van het Institute for Financial Services (IFF) is dit niet afhankelijk van de beleidsrente. “Voor de spaarrekeningen is de referentierente voor de depositofaciliteit van de ECB relevanter”, zegt ze. Met andere woorden, de rente die financiële instellingen moeten betalen als ze de deposito’s van hun klanten bij de ECB parkeren. En deze blijft voorlopig ongewijzigd op min 0,5 procent. Banken blijven dus negatieve rente betalen op deposito’s.

Tariefverhoging op gespaard geld komt geleidelijk

Volgens Damar is de verhoging van de beleidsrente een begin. “Het laat zien dat de ECB een einde wil maken aan haar negatieve rentebeleid.” Het is dan ook te verwachten dat de rente op de depositofaciliteit de komende kwartalen ook zal worden verhoogd. Zolang dat niet gebeurt, zou de rente op deposito’s nog niet stijgen.

Damar betwijfelt of banken onmiddellijk een toekomstige positieve referentierente zullen doorberekenen op ECB-deposito’s. Banken maken al jaren geen winst meer in deposito’s. Integendeel, ze zouden daar slachtoffers hebben geleden. “Daarom zal de renteverhoging voor het gespaarde geld van klanten geleidelijk komen”, zegt ze. Maar zelfs als individuele financiële instellingen de rente voor deposito’s voortijdig met een tiende verhogen, zou de reële rente nog steeds aanzienlijk negatief zijn gezien de huidige inflatie van bijna acht procent, en zou het koopkrachtverlies enorm zijn.

Omgaan met negatieve rentetarieven moet worden versoepeld

Rehberg gaat er echter in ieder geval van uit dat banken nu geleidelijk hun omgang met boeterente op hoge saldi aan het versoepelen zijn. Verschillende financiële instellingen hebben al aangekondigd de vergoedingen voor bewaarloon fors te verhogen.

Damar schat dat op het moment dat de depositofaciliteit van de ECB in neutraal of positief gebied komt, de negatieve rente volledig zal dalen. Want veel banken zouden verwijzen naar de negatieve rentetarieven van de ECB in de zogenaamde bewaarloonafspraken die ze met hun klanten hebben gemaakt.

In de kredietsector wordt de rente doorgegeven

In tegenstelling tot de rente op spaargelden, zullen de debetrentes waarschijnlijk blijven stijgen. “Stijgende marktrentes worden hier meestal direct doorberekend aan klanten”, zegt Philipp Rehberg. Dit heeft gevolgen voor consumenten, zowel bij vastgoed en roodstand als bij consumptieve kredieten.

De consumentenadvocaat raadt aan dure rood staan ​​in de gaten te houden en alleen te gebruiken bij kortdurende financiële knelpunten. Op de lange termijn is een normaal consumentenkrediet meestal logischer.

Wanneer vastgoedleningen aflopen, staan ​​de getroffenen nu voor de vraag wat er gaat gebeuren na afloop van de rentevaste periode. Niemand kan echter met zekerheid voorspellen hoe de bouwrente zich op middellange en lange termijn zal ontwikkelen, zegt Rehberg.

Of een termijnlening – dat wil zeggen de vervroegde toezegging tot vervolgfinanciering tegen een vaste rente – zinvol is, moet per geval worden beoordeeld. “Het primaire doel moet altijd zijn om de financiering veilig te stellen om het behoud van het onroerend goed niet in gevaar te brengen”, zegt de consumentenadvocaat.

Opbouwrente voor tienjarige leningen van meer dan 3 procent

De effectieve rente voor tienjarige financieringen was gisteren voor het eerst in meer dan tien jaar weer gemiddeld steeg boven de 3%, zoals aangekondigd door het financiële adviesbureau Frankfurt FMH. Rentepercentages van meer dan 3 procent voor tienjarige bouwleningen werden voor het laatst gezien op 5 april 2012.

De meest recente stijging van de rente sinds 7 juni was “bijzonder extreem” met een sprong van 2,79 naar 3,02 procent binnen een week. De trigger is waarschijnlijk de hoge inflatie en de aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) dat ze de belangrijkste rentetarieven zal verhogen.

Leningen voor kopers van onroerend goed worden waarschijnlijk duurder, verwacht FMH-oprichter Max Herbst. In april achtte hij 4 procent rente voor een tienjarige financiering tot het einde van het jaar denkbaar. Dat is nu denkbaar “na de zomerstop”.

De rentetarieven zijn de afgelopen maanden fors gestegen. In december bedroeg de rente voor tienjarige financieringen nog 0,9 procent. De in München gevestigde vastgoedfinancier Interhyp ziet de bouwrente voor tienjarige leningen momenteel gemiddeld op iets minder dan 3 procent. Die zijn 2,95 procent, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Leave a Reply

Your email address will not be published.