Grootste rentestijging sinds 1994: Amerikaanse Federal Reserve verhoogt beleidsrente fors

Per: 15/06/2022 21:28

Om de hoge inflatie tegen te gaan, verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve haar belangrijkste rentetarief fors met 0,75 procentpunt. Die zit nu in de range van 1,5 tot 1,75 procent, zoals de Fed aankondigde. Het is de grootste sprong sinds 1994.

In de strijd tegen de hoge inflatie heeft de Amerikaanse Federal Reserve de beleidsrente meer verhoogd dan sinds 1994. Ze keurde een verhoging van 0,75 procentpunt goed tot de nieuwe bandbreedte van 1,5 tot 1,75 procent. De Fed kondigde dit jaar de derde renteverhoging aan.

De monetaire waakhonden gaven aan dat ze dit jaar nog verschillende verhogingen zullen doorvoeren om de inflatie onder controle te houden. Ze mikken op een gemiddeld renteniveau van 3,4 procent voor het einde van het jaar. In maart hadden ze een waarde van 1,9 procent voor ogen. Op de langere termijn wordt gestreefd naar een renteniveau van 2,5 procent.

Inflatie blijft langer boven doel

Monetaire beleidsmakers verhoogden ook hun inflatieprognose. Ondanks de geplande renteverhogingen zal de inflatie in 2022 naar verwachting gemiddeld 5,2 procent bedragen, een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van de eerdere prognose van maart. In de komende twee jaar zou de rente dan moeten dalen tot respectievelijk 2,7 en 2,3 procent en daarmee in de buurt komen van de streefwaarde van de Fed van 2,0 procent.

Voor het lopende jaar voorspellen de valutawaakhonden nu slechts een economische groei van 1,7 procent, tegen 2,8 procent eerder. Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde de “vastberadenheid” van de Fed om de inflatie te beteugelen. De inflatie is ook een zware last voor de Amerikaanse president Joe Biden. Gezien het ongenoegen van de kiezers bij de tussentijdse congresverkiezingen in november, moeten de Democraten vrezen voor bittere nederlagen.

“Duidelijk signaal van stabiliteit”

“De renteverhoging met 75 basispunten is een duidelijk signaal dat de bank nu na een lange periode van aarzeling krachtig haar stabiliteitsdoel nastreeft en de beleidsfouten van de jaren zeventig niet zal herhalen”, aldus econoom Michael Heise van HQ Trust. Een aanzienlijke verzwakking van de economie is te verwachten. Een sterke recessie wordt echter voorkomen door grote orderachterstanden in de industrie en een sterke post-coronavraag in de dienstensector.

Financiële markten relatief ontspannen

Op de financiële markten kreeg de onlangs verrassend verhoogde inflatie tot 8,6 procent een stap van deze ongebruikelijke omvang was verwacht in de VS. De markten reageerden met gepaste kalmte op het besluit. Na een aanvankelijke negatieve reactie klom de leidende Amerikaanse index, de Dow Jones, weer op in positief gebied.

De ECB verhoogt ook de rente

Door de hoge inflatie staan ​​centrale banken wereldwijd onder druk om hun ruime monetaire beleid aan te scherpen. Na lang aarzelen heeft ook de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs besloten om op 1 juli een einde te maken aan de miljardenaankopen van obligaties.. “Het besluit is unaniem goedgekeurd”, zei ECB-president Christine Lagarde.

Tijdens de volgende reguliere vergadering van de ECB-Raad op 21 juli is de ECB voornemens de belangrijkste rentetarieven voor het eerst in elf jaar weer te verhogen, aanvankelijk met telkens 0,25 procentpunt. In september zullen de Europese valutawaakhonden waarschijnlijk hun tempo opvoeren – zelfs meer dan in juli als de inflatie hoog blijft. Voorwaarde hiervoor is dat de eigen prognoses de inflatie in 2024 op 2,1 procent of hoger zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.