Kinkhoest: ook volwassenen worden getroffen

Vroeger waren het vooral kinderen die last hadden van kinkhoest, maar tegenwoordig ook steeds meer volwassenen. Hoe het ontstaat, waarom dit een probleem is en wat er tegen helpt.

De belangrijkste zaken op een rij


Kinkhoest (technisch: kinkhoest) is wereldwijd een van de meest voorkomende luchtweginfecties. In Duitsland is het een van de meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten. Hoewel het wordt beschouwd als een klassieke kinderziekte, treft kinkhoest steeds meer volwassenen: ondertussen zijn ongeveer zes op de tien patiënten in dit land 18 jaar of ouder.

Het probleem hiermee is dat kinkhoest bij volwassenen vaak onopgemerkt blijft. De getroffenen kunnen de ziekte echter nog steeds verspreiden. Dit is soms levensbedreigend, vooral voor onbeschermde baby’s, aangezien zij het grootste risico lopen op ernstige complicaties als ze besmet raken. Dus wat te doen?

Kinkhoest bij volwassenen: daarom zijn er zoveel gevallen

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen waarom kinkhoest tegenwoordig zoveel volwassenen treft. Dit is om twee redenen:

 • Ten eerste neemt de afweer die het lichaam opbouwt tegen de kinkhoestverwekker na een vaccinatie of een doorgemaakte ziekte in de loop van de tijd af.
 • Ten tweede missen volwassenen vaak aanbevolen boostershots.

Voor de introductie van het vaccin waren het vooral kinderen die op jongere leeftijd kinkhoest kregen in Duitsland. In die tijd vormden volwassenen slechts een klein deel van de getroffenen. Maar inmiddels zijn de meeste kinderen gevaccineerd en dus grotendeels beschermd tegen infectie. Ziekten in de kindertijd zijn daardoor sterk afgenomen.

Met toenemende leeftijd wordt de ziekteverwekker echter meer en meer vergeten door het immuunsysteem, waardoor de bescherming tegen kinkhoest afneemt. Volwassenen die hun afweer niet op tijd opfrissen, lopen nog steeds een verhoogd risico op infectie. Daarom is hun aandeel in het totale aantal ziektegevallen vandaag beduidend hoger dan vroeger.

Kinkhoest: Volwassenen kunnen deze symptomen krijgen

Om de verdere verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen, moet men ze eerst herkennen. Bij kinkhoest alleen is dit echter lastig op basis van de symptomen: vooral volwassenen ontwikkelen vaak pas atypische symptomen na infectie met de kinkhoestverwekker.

Symptomen die weken of maanden aanhouden en drie fasen doorlopen, zijn typerend voor kinkhoest:

 • In het eerste stadium treden milde verkoudheidsverschijnselen op, zoals een loopneus en hoesten,
 • in de tweede fase komen hevige hoestbuien op de voorgrond, waarbij de getroffen persoon tussendoor luid en hoorbaar inademt,
 • in het derde stadium nemen de symptomen langzaam af.

Leer meer

Je leest hier hoe een typische kinkhoest klinkt en welke andere symptomen de infectie kan veroorzaken.

Het verloop van de ziekte op volwassen leeftijd is echter maar zelden zo “klassiek” – vooral als er een zekere mate van immuunbescherming tegen kinkhoest is: dan zijn er meestal geen stadia herkenbaar, noch komen er ernstige aanvallen van kinkhoest voor. In plaats daarvan doen de symptomen de getroffen volwassenen vaak denken aan verkoudheid. Velen hebben gewoon een aanhoudende, droge hoest.

In principe kunnen mensen van alle leeftijden echter – zeker als ze niet gevaccineerd zijn – ook ernstig ziek worden van kinkhoest. Getroffen volwassenen kunnen dan ernstige, langdurige hoestbuien krijgen, vooral ‘s nachts, waardoor ze niet kunnen slapen. Velen beschrijven deze hoest als de ergste van hun leven. Het kan zelfs complicaties veroorzaken zoals:

 • flauwvallen
 • lies- en ribfracturen
 • Verlies van controle over de blaas
 • gewichtsverlies

Daarnaast betekent kinkhoest een verhoogd risico op longontsteking bij ouderen: ongeveer elke tiende oudere krijgt deze complicatie. Over het algemeen zijn complicaties veroorzaakt door kinkhoest bij volwassenen echter zelden zo ernstig als bij baby’s.

Verspreiding van kinkhoest door volwassenen: dit helpt er tegen

Omdat kinkhoest bij volwassenen vaak onopgemerkt blijft, verspreiden veel patiënten de ziekte zonder het te weten: wanneer ze praten, niezen of hoesten, verspreiden de ziekteverwekkers zich in de lucht. Iedereen die deze inademt, kan gemakkelijk besmet raken. Dit infectierisico is een ernstig probleem voor niet-gevaccineerde baby’s en jonge kinderen, maar ook voor ouderen en mensen met onderliggende ziekten.

De beste manier om de verspreiding van kinkhoest bij volwassenen te voorkomen, is vaccinatie: het vermindert het risico om de ziekte op te lopen aanzienlijk. Vaccinaties in de kindertijd zijn echter niet voldoende, omdat de vaccinatiebescherming na verloop van tijd afneemt. Daarom moeten volwassenen het regelmatig laten verversen.

Goed om te weten: De Permanente Vaccinatiecommissie (STIKO) beveelt ten minste één kinkhoestvaccinatie aan voor elke volwassene en één vaccinatie voor vrouwen tijdens elke zwangerschap.

Maar zelfs bij acute uitbraken kan de verspreiding van kinkhoest door volwassenen nog worden ingedamd. Experts bevelen de volgende hygiënemaatregelen aan voor de getroffenen:

 • Bedek je mond en neus met een zakdoek als je hoest of niest en gooi gebruikte zakdoeken meteen in de prullenbak.
 • Als er geen zakdoek beschikbaar is, hoest of nies dan in de holte van uw arm – maar nooit in uw handen, anders kunnen de ziekteverwekkers zich er gemakkelijk doorheen verspreiden.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden.
 • Als water en zeep niet beschikbaar zijn, gebruik dan een handdesinfecterend middel op basis van alcohol.

Ook is het belangrijk dat volwassenen met kinkhoest (evenals kinderen) zoveel mogelijk uit de buurt van anderen blijven – vooral baby’s, jonge kinderen en ouderen. Bij behandeling in het ziekenhuis worden de getroffenen meestal in aparte kamers ondergebracht.

Om andere mensen te beschermen tegen besmetting gelden ook de regels van de Wet Infectiebescherming. Volgens deze wet mogen volwassenen (en kinderen) die kinkhoest hebben of kunnen hebben, tijdelijk niet in gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen komen. De getroffenen moeten de gemeenschapsvoorziening informeren over de vermoedelijke ziekte of de ziekte.

Volgens de Wet Infectiebescherming is kinkhoest meldingsplichtig. Dit betekent: Elke vermoedelijke ziekte, elke ziekte en elk overlijden door kinkhoest moet op naam worden gemeld aan de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.