Nu komt de rekening voor het ultrasoepele monetaire beleid sinds 2008

  • S&P 500 – WKN: A0AET0 – ISIN: US78378X1072 – Kurs: 3.674,84 Pkt (S&P)

In het Engels is er de uitdrukking “Er is geen gratis lunch.De afgelopen 10 jaar hebben echter geleken alsof voedsel (hoge beursrendementen) gratis is. De voorraden bleven jaar na jaar stijgen. De bedrijfswinsten zijn al lang niet meer met hen meegegaan. De waardering werd steeds hoger.

Met het lagerentebeleid zou je jezelf er wel in kunnen praten. Met negatieve rentes is er geen alternatief voor aandelen. Aandelen raakten daardoor steeds meer geïsoleerd van de economische realiteit. Na het einde van de financiële crisis is de nominale Amerikaanse economische productie tot op heden met 70% gestegen. De beurs kon daarentegen verzesvoudigen.

Je kunt het niet anders noemen dan financiële alchemie. Bedrijven zijn waard wat ze verdienen. Wat bedrijven kunnen genereren, is in economische prestaties. Op de lange termijn heeft het geen zin als beurs- en economische prestaties te veel van elkaar verschillen.

Toch zijn beleggers jaar na jaar beter onderwezen. De waardering bleef maar stijgen. Zolang de trend zich voortzet, klaagt niemand. Vroeg of laat moet de rekening betaald worden. Het moment is nu en het zal pijnlijk zijn voor investeerders en huishoudens.

De toename van het vermogen van Amerikaanse huishoudens sinds 2009 is bijna volledig te wijten aan een toename van het financiële vermogen. Vóór de financiële crisis waren de totale activa goed voor 586% van de economische output. De financiële activa bedroegen 368%. Vóór het begin van de beurscorrectie bereikten de totale activa een waarde van 700% van de economische output. De financiële activa waren gestegen tot 493% (grafiek 1). Huishoudens zijn tegenwoordig rijker dan toen, grotendeels dankzij de aandelenmarkt.

Financiële activa bestaan ​​voornamelijk uit obligaties en aandelen. Het aandeel obligaties kromp omdat een lage rente als onaantrekkelijk werd ervaren. Dankzij hogere aandelenallocaties en een lange bullmarkt compenseerden aandelen de daling in obligaties ruimschoots (grafiek 2).

Het is precies deze verschuiving naar aandelen die de markt omhoog heeft gedreven. De afgelopen dertien jaar is er beetje bij beetje meer op de aandelenmarkt terechtgekomen. De uitvoering was ook goed en er waren nauwelijks alternatieven. Wanneer alle huishoudens die aandelen zouden kunnen kopen, hebben gekocht, is er een gebrek aan kopersaanbod.

Het ontbrekende aanbod van kopers valt samen met ongunstige omstandigheden (inflatie, omslag in rentestanden, etc.). Een opwaartse trend is niet langer principieel te rechtvaardigen. De geautoriseerde correctie wordt uitgevoerd. Met elke dag die voorbijgaat dat de correctie voortduurt, worden particuliere beleggers steeds nerveuzer. Beetje bij beetje wordt verkocht wat de neerwaartse trend lang levend kan houden.

Deze langetermijntrend is niets meer dan een herverdeling van activa. Deze verschuiving is cyclisch en elke cyclus duurt meerdere jaren. Er is net een cyclus begonnen waarin de aandelenallocatie daalt. De aandelenallocatie gaat 10 jaar vooraf aan het rendement op de aandelenmarkt. Ik heb hier een paar weken geleden over gerapporteerd.

De gegevens uit het artikel van mei kunnen nu worden gestaafd met aanvullende cijfers (grafiek 3). De komende jaren is een dalende trend in het rendement te verwachtenn. In het ergste geval zullen de Amerikaanse aandelen over tien jaar niet hoger zijn dan nu. Dat is de prijs van de goede rendementen van de afgelopen 10 jaar. Hoge prestaties uit het verleden worden nu afgewogen tegen laag.

Je zou ook kunnen zeggen dat prestatie voorop stond.

Clemens Schmale


Tip: Als Godmode PLUS-abonnee moet je ook de PROmax van Guidant eens bekijken. Er zijn dagelijkse handelssuggesties, directe uitwisseling met onze beursexperts in een speciale stream, de aandelenscreener en Godmode PLUS inbegrepen. Analyses van Godmode PLUS worden ook gebruikt als basis voor transacties in de drie modelportfolio’s. Abonneer u nu op de nieuwe PROmax!

Leave a Reply

Your email address will not be published.