Rekeningblokkering: de verkeerde pincode en beslagleggingen: wanneer de bank de rekening kan blokkeren | nieuws

Wat zijn de gevolgen van een accountopschorting?

Een rekening kan om verschillende redenen door de bank worden geblokkeerd, waardoor de rekeninghouder de toegang tot zijn rekening wordt ontzegd. Het geld staat nog op de rekening maar is bevroren. Als gevolg hiervan kan de houder geen geld opnemen, transacties uitvoeren of geld toevoegen. Het blokkeren van de rekening kan ertoe leiden dat schulden niet meer kunnen worden afbetaald en de huur niet wordt betaald, aangezien ook doorlopende opdrachten worden stopgezet – dit kan ernstige gevolgen hebben voor rekeninghouders. Dus wanneer mag de bank de rekening blokkeren?

Herhaaldelijk de verkeerde pincode invoeren

Om de rekening te beschermen, kan de bank internetbankieren of een betaalrekening blokkeren als de pincode meerdere keren verkeerd is ingevoerd, schrijft “Schuldnerberatung.de”. In dit geval besluit de bank om veiligheidsredenen de rekening te blokkeren, aangezien het invoeren van een verkeerde pincode kan duiden op een strafbaar feit waarbij een onbekende toegang tot de rekening probeert te krijgen.

Ongeoorloofde debetstand of niet-betaling van termijnen

Ongeautoriseerde en te frequente of overmatige roodstand van de rekening kan ertoe leiden dat de bank de rekening blokkeert. Dit gebeurt wanneer een rekeninghouder met een Dispocredit de goedgekeurde debetlimiet overschrijdt of zijn rekening in het rood springt, hoewel dit contractueel niet is toegestaan. Aangezien een rood staan ​​kan duiden op een onzekere financiële situatie, kan de bank uit voorzorg de rekening blokkeren.

Als een persoon ook een lening heeft afgesloten bij een bank en de daaruit voortvloeiende aflossingstermijnen niet betaalt, is de bank ook bevoegd om de rekening te blokkeren.

Grote transacties, misdaad en een overlijden

De bank is ook bevoegd om de rekening te blokkeren bij verdachte transacties of strafbare feiten. Opvallende transacties zijn ongebruikelijke bewegingen op de rekening, zoals het opnemen of overboeken van zeer grote bedragen.

De rekening kan ook worden geblokkeerd als de rekeninghouder wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit zoals witwassen. Het geld op de rekening kan daarom direct worden bevroren.

Hetzelfde geldt in geval van overlijden. Als de overledene een gezamenlijke rekening had en geen afspraken heeft gemaakt om de rekening na hun overlijden te beheren, wordt de rekening voorlopig geblokkeerd. De erfgenamen zijn dan bevoegd om de rekening weer te deblokkeren.

De accountblokkering tijdens de accountbeslag

Iedereen die zijn verplichtingen niet nakomt en rekeningen of schulden niet betaalt, moet een tenuitvoerleggingsbevel verwachten om een ​​rekening in beslag te nemen tijdens de executie. Daartoe wordt de rekening geblokkeerd door een beslagleggingsbevel, dat banken verbiedt door te gaan met het uitbetalen van geld aan de debiteur. De rekening wordt dus verpand en het geld wordt overgedragen aan de schuldeiser om de schuld te betalen. Een retentierecht op een account vereist echter een gerechtelijk bevel en is daarom niet zo eenvoudig te handhaven.

Volgens “JuraForum.de” kan iedereen die zijn inkomen wil beschermen tegen een eventuele derdenbeslag, een derdengeldrekening, ook wel P-rekening genoemd, aanmaken of zijn bestaande rekening laten omzetten in een P-rekening. Dit is vooral zinvol als de rekeninghouder op de hoogte is van de dreigende inbeslagname. Doordat een beslag meestal wordt voorafgegaan door aanmaningen, weet de debiteur van tevoren wat hij kan verwachten. Bij een beslaglegging wordt op de P-rekening een maandelijkse basisvergoeding van 1.133,80 euro geraamd. Dit geld kan nog steeds worden gebruikt om de kost te verdienen.

De blokkering door de belastingdienst

De belastingdienst kan er ook voor zorgen dat de rekening wordt verpand en de rekening wordt geblokkeerd. Indien een belastingplichtige een belastingschuld heeft en deze niet betaalt, wordt de rekening geblokkeerd zoals hierboven beschreven. In dit geval is echter geen executoriale titel vereist, maar kan de Belastingdienst als autoriteit het beslag zelf ten uitvoer leggen. De debiteur ontvangt de aanmaning vooraf, in dit geval in de vorm van een nakomingsbericht. Daarnaast kan de belastingdienst overschrijdingskosten in rekening brengen voor belastingen die niet of te laat worden betaald.

Redactie finanzen.net

Afbeeldingsbronnen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.