Vitamine D kan tienduizenden sterfgevallen door kanker voorkomen

In het recente verleden heeft de wetenschap aangetoond dat vitamine D kanker kan voorkomen en de mortaliteit bij kankerpatiënten kan verminderen. Alleen al in Duitsland zijn er jaarlijks 30.000 sterfgevallen te voorkomen met vitamine D-substitutie. Er zijn zelfs 129.000 gevallen in heel Europa.

Zouden alle mensen in Duitsland ouder dan 50 Vitamine D-preparaten beschikbaar zijn, zou de gezondheidszorg eerst wat geld moeten uitgeven. Als mensen echter het voedingssupplement zouden nemen en zo in hun vitamine D-behoefte zouden voorzien, zou dit op de lange termijn enorme besparingen opleveren, inclusief behandelingskosten. Daarvan zijn onderzoekers van het Duitse Kankeronderzoekscentrum (DKFZ) in Heidelberg overtuigd. In modelberekeningen kwamen ze tot de conclusie dat alleen al in Duitsland tienduizenden levens en in Europa bijna 130.000 levens gered konden worden door vitamine D-suppletie.

Vitamine D blijkt een preventieve werking te hebben tegen kanker

Het belang van vitamine D is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid is al lang bekend. Omgekeerd, een Vitamine D-tekort geassocieerd met een over het algemeen slechtere conditie (zowel fysiek als mentaal) en zwakker zijn immuunsysteem. Daarom is de geneeskunde lange tijd afhankelijk geweest van de toediening van vitamine D ter ondersteuning van de behandeling van verschillende ziekten. Bovendien zou vitamine D ziekte kunnen voorkomen.

Onderzoekers vinden steeds meer inzicht in het verband tussen vitamine D en kanker (FITBOOK gerapporteerd). Nieuwe inzichten komen nu van de DKFZ, en dat levert indrukwekkende cijfers op: in Duitsland zouden jaarlijks 30.000 sterfgevallen door kanker voorkomen kunnen worden als de oudere bevolking voldoende van vitamine D zou worden voorzien. In Europa zouden dat er zelfs 129.000 zijn.

Ook interessant: Zelftest door de redactie toont aan: Onze vitamine D-voorraad is zo slecht in de winter!

verloop van de onderzoeken

Het onderzoeksteam uit Heidelberg werkte enerzijds met statistieken over kankersterfte in Duitsland in 2016. Ook beschikten ze over cijfers uit de laatste meta-analyses, waarin een reductie van de kankersterfte van 13 procent door vitamine D-toediening werd vastgesteld.

resultaat voor Duitsland

De onderzoekers rekenden deze cijfers af naar de situatie in Duitsland: een reductie van 13 procent van de kankersterfte betekent in dit land zo’n 30.000 minder sterfgevallen door kanker per jaar.1

resultaat voor Europa

De wetenschappers brachten de reductie vervolgens over naar Europa, met als resultaat dat vitamine D 129.000 sterfgevallen door kanker in heel Europa zou kunnen voorkomen.2

Strandkamp Frame 1

Minder sterfgevallen door kanker, lagere kosten

In hun berekening gingen de wetenschappers uit van een dagelijkse toediening van 1000 internationale eenheden vitamine D. Als de staat alle 50-plussers in Duitsland deze dosis gratis vitamine D zou geven, zou het hen 25 euro per persoon en jaar kosten – met ongeveer 36 miljoen 50-plussers (in 2016), geëxtrapoleerd naar 900 miljoen euro.

De kosten voor de gratis vitamine D-uitgifte zouden daarmee beduidend lager zijn dan het berekende totaal van 1.154 miljard euro aan behandelkosten voor zo’n 30.000 kankerpatiënten. Alleen al voor het laatste levensjaar van de patiënten die aan kanker stierven, gingen de wetenschappers uit van extra behandelingskosten van 40.000 euro.

Gratis vitamine D om kanker te voorkomen – en Covid-19?

Kankeronderzoekers dringen er bij ouderen op aan gratis toegang te krijgen tot vitamine D. Dit zou mogelijk naast kanker andere ziekten kunnen voorkomen of hun behandeling ondersteunen. Inclusief Covid-19. In het VK is er al een officiële aanbeveling van de overheid om vitamine D (FITBOOK gerapporteerd). Ze besprak ook de kosteloze toewijzing van overeenkomstige preparaten aan ouderen en eerder zieken. In Schotland wordt dit al gedaan om ervoor te zorgen dat het meest kwetsbare deel van de bevolking vitamine D binnen kan krijgen.

Hoeveel vitamine D heb je nodig?

Volgens het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) wordt men voldoende van vitamine D voorzien als de bloedconcentratie van de marker 25-hydroxyvitamine D minstens 50 nmol/l (of 20 ng/ml) bedraagt. Men spreekt van een vitaminetekort bij een serumconcentratie van die marker van minder dan 30 nanomol per liter serum (30 nmol/l). Dit komt overeen met 12 nanogram per milliliter serum (12 ng/ml).3

Bespreek met uw arts of u supplementen moet nemen (en zo ja, hoeveel) op basis van uw vitamine D-status.

bronnen

Leave a Reply

Your email address will not be published.