VW-dieselschandaal: groen licht voor class action-rechtszaken uit het buitenland

Status: 13-06-2022 20:44 uur

In het VW-emissieschandaal hebben tienduizenden buitenlandse dieselkopers hun vorderingen overgedragen aan dienstverlener Myright. De BGH heeft nu besloten dat dit legaal is – kopers kunnen hopen op schadevergoeding.

Duizenden buitenlandse dieselkopers die hun vorderingen op VW hebben overgedragen aan de online dienstverlener Myright kunnen weer hopen op schadevergoeding. In tegenstelling tot de rechtbanken in Braunschweig, oordeelde het Federale Hof van Justitie (BGH) in de modelzaak van een Zwitserse klant dat Myright voldeed aan alle vereisten om de claims uiteindelijk te innen via class action-rechtszaken.

Het Duitse Financialright GmbH, dat achter Myright staat, hoeft geen bijzondere expertise in het Zwitserse recht te bewijzen. Dit betekent dat de inhoud van de individuele claims nu kan worden gecontroleerd. (Az. VIa ZR 418/21)

Volgens VW . klagen zo’n 36.000 klanten

Myright werkt tegen een commissie bij succes en adverteert dat ook klanten zonder rechtsbijstandverzekering geen kostenrisico dragen. Volgens VW zijn verschillende class action-rechtszaken voor in totaal ongeveer 36.000 klanten aanhangig bij Duitse rechtbanken. Deze omvatten twee rechtszaken voor meer dan 2.000 Zwitserse en ongeveer 6.000 Sloveense klanten.

Tijdens de hoorzitting om 12.00 uur gaf de voorzitter van de rechtbank, Eva Menges, verrassend genoeg ook commentaar op andere formele hindernissen die eerder waren mislukt in collectieve rechtszaken van Duitse slachtoffers in de rechtbank. Ze had aangegeven dat haar Senaat ook op deze punten geen problemen ziet met Myright. Deze aspecten kwamen echter tijdens de korte uitspraak niet meer aan de orde. Het valt dus nog te bezien of hij in het gedetailleerde schriftelijke vonnis zal verschijnen.

Stefan Zimmermann van Myright sprak van een “mijlpaal voor consumentenbescherming”. Voor Zwitserland en Slovenië is het businessmodel in ieder geval in die mate bevestigd “dat we eindelijk met VW kunnen bespreken op hoeveel vergoeding de klant daadwerkelijk recht heeft.” Wat Duitse klanten betreft, hangt nu alles af van de exacte formulering van het arrest.

VW verwacht dat ‘rechtszaak wordt afgewezen’

VW kondigde daarentegen aan dat ze in het specifieke geval een “ontslag van de rechtszaak op een later tijdstip” verwachtten. “Omdat volgens de Zwitserse wet die op de zaak van toepassing is, de gemaakte claims niet bestaan.” Tot nu toe heeft geen enkele Zwitserse rechtbank een vordering tot schadevergoeding tegen Volkswagen toegewezen.

Ook gecontroleerd op restschade

In een tweede dieselzaak uit Baden-Württemberg bespraken de rechters in Karlsruhe ook de zogenaamde restschade voor geïmporteerde auto’s. (Az. VIa ZR 680/21)

Resterende schadevergoeding kan verschuldigd zijn aan getroffenen die niet tijdig om schadevergoeding hebben verzocht. Volgens de eerste BGH-uitspraken worden de voorwaarden hiervoor echter alleen gesteld voor nieuwe auto’s, niet voor gebruikte auto’s.

Dit keer ging het om een ​​auto geïmporteerd uit een ander EU-land met nul kilometer op de teller. Hier beslisten de hoogste burgerlijke rechters dat restschade in aanmerking kan komen. Voorwaarde is echter dat noch de dealer in Duitsland, noch de tussenpersoon in het buitenland de auto onafhankelijk van de bestelling voor eigen rekening en risico van VW heeft gekocht.

De Hogere Regionale Rechtbank van Stuttgart moet nu opnieuw onderhandelen en openstaande vragen ophelderen.

Tienduizenden individuele kopers ontvingen een vergoeding

De class action-rechtszaken moeten niet worden verward met de reeds afgesloten modelverklaring voor declaratoire procedure die door consumentenadviescentra tegen Volkswagen is aangespannen. Dit proces eindigde met een schikking waarvan meer dan 245.000 dieseleigenaren profiteerden.

Ook ontvingen tienduizenden individuele eisers een schadevergoeding van VW. Ze hadden allemaal een diesel gekocht met de schandalige EA189-motor, die zo was gemanipuleerd dat de emissiegrenswaarden alleen in officiële tests werden gehaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published.